مراسم عقد

مراسم عقد از زیباترین مراسم ها در تمام عمر آدم پس از عروسی است و آئین ها و قوانین خاصی دارد و شامل رسم و رسوم های بسیار زیبا و سنتی می شود, که برخی از آن ها از ایران کهن تا کنون به یادگار مانده اند. یکی از این آئین ها وجود سفره ی عقد است…