مهمانداران موسسه ی آقای تشریفات نمونه ی بارز مهمان نوازی ایرانی می باشند.

کلیه مهمانداران پس از گذراندن دوره های تخصصی بر اساس استاندارهای جهانی آماده ی ارائه خدمات در محیطی حرفه ای می باشند