, , , , ,

مراسم عقد و عروسی

مراسم عقد و عروسی ایران به تاریخ کهن و در نهایت به زرتشتیتان باز میگردد و خیلی از قوانین و آداب و رسوم نیز ماندگار مانده اند و خیلی ها تغییر کرده اند. یکی از مهم ترین کار ها برای داشتن یک عروسی عالی داشتن برنامه ریزی و یک چک لیست مناسب اس…
سالن زیبایی
لباس عروس
ماشین عروس
فیلمبرداری و عکاسی

عکاسی و فیلمبرداری

جدیدترین شیوه های عکاسی و فیلمبرداری در جشن عروسی تشریفات عروسی یکی از بهترین خاطراتی است که هر زوج در زندگی خود تجربه کرده اند. اما برای ثبت این لحظات خوب، تصویر برداری می تواند خاطرات را برای همیشه در ذهن نگه دارد. هرگاه فراموش کردید و ی…
موزیک
سفره عقد
پذیرایی
مهماندار
آشپزخانه اختصاصی