,

تشریفات مجالس

عروس و داماد های عزیز که بدون هیچ گونه تجربه ای به دنبال یک تشریفات و برنامه ریز دقیق برای مراسم خود میگردند در خیلی از موارد دچار اشتباه میشوند.یا طعمه ی افراد سودجو میشوند که به آنها با قیمت های پایین و باور نکردنی وعده مراسمی با کیفیت را میدهد…