مدل دسته گل عروسی

مدل دسته گل عروسی از ان دسته جزئیات پر اهمیت است که باید با لباس عروس و یک سری جزئیات تناسب داشته باشد. نکاتی درباره ی دسته گل:اولین نکته این است که نباید از گلی استفاده شود که عروس به آن حساسیت دارد, نکته ی دیگر این است که بهتر از گل های فصل ع…