دیزاین یکی از مهم ترین بخش هایی است که مورد توجه مهمانان قرار می گیرد.

آقای تشریفات و پرسنل این موسسه بیشتر تمرکز خود را به این بخش اختصاص می دهند ، با گردآوری طراحان و دیزاینرهای باتجربه زیباترین دکورها و لوکس ترین دیزاین های روز اروپا اجرا می شوند.

0/5 ( 0 بازدید )